توانمندسازی زنان سرپرست خانواده

توانمندسازی زنان سرپرست خانواده فرایندی است که طی آن، فرد از نیازها و خواسته‌های درونی خودآگاه شده و انگیزه و جرئت دستیابی به هدف موردنظر را در خود تقویت و به همراه آن توانایی و شایستگی لازم برای عملی ساختن آن را در خود ایجاد می‌کند.

توانمندسازی فرایندی است که از سطوح مختلفی تشکیل شده است؛ سطح فردی به معنای احساس ذهنی و توان عینی برای انجام امور است. سطوح اجتماعی شامل، توان مشارکت در فعالیت‌های گروهی و جمعی، کنترل بر تصمیمات سیاسی و توان کنترل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است .

با نگاهی مدیریتی می‌توان توانمندسازی افراد را فرایندی دانست که فرد باید سطوح مسئولیت‌پذیری را بپذیرد و در هر سطحی که قرار دارد ،  رشد کند. در غیر این صورت برای افراد شانس کسب مسئولیت‌های بیشتر از آنها سلب می‌شود و منجر به شکست و ناامیدی آنها می‌شود. از منظر اجتماعی، موضوع توانمندسازی، پدیده اجتماعی تک علتی نیست و توانمندشان زنان را می‌توان با عوامل درونی و بیرونی متعددی مرتبط دانست.

ازیک‌طرف عواملی درونی همچون وضعیت جسمانی، روانی و اقتصادی خانواده و از طرف دیگر ساختارهای موجود اجتماعی بر توانمندی فرد نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در جامعه‌ای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود؛ زیرا مشارکت زنان در بازار کار موجب افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه، باعث افزایش رفاه اجتماعی برای کل جامعه می‌شود.

 

 

زنان سرپرست خانواده ؛ بازیگران اصلی در فرایند تغییر

 

 توانمندی حاوی سه مفهوم مشترک است؛ نخستین مفهوم، منابع است که شامل عنصر آموزش و اشتغال است که از عوامل تسریع‌کننده توانمندسازی به شمار می‌آید.

 دومین مفهوم، عاملیت است، عاملیت زنان به این موضوع اشاره دارد که زنان را نباید فقط به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات در نظر گرفت؛ بلکه خود زنان باید به‌عنوان بازیگران اصلی در فرایند تغییر به‌ویژه در تدوین انتخاب‌های مهم زندگی و کنترل بر منابع و تصمیماتی که تأثیر مهمی در زندگی ایشان دارند، در نظر گرفته شوند.

 سومین مفهوم، دستاوردها یا نتایج و پیامدهاست که در اثر فرایند توانمندسازی ایجاد می‌شود. دستاوردها می‌تواند از برآورده‌شدن نیازهای اساسی تا دستاوردهای پیچیده‌تری مانند خشنود بودن، عزت‌نفس داشتن، مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی را در برگیرد .

 

 

 رویکردهای فرایند توانمندسازی:

 

 – ایجاد فرهنگ توانمندسازی

 – به اشتراک گذاشتن اطلاعات

 – توسعه مهارت‌ها

 – ارائه منابع و حمایت‌های لازم

 

باران مهر

 

توانمندسازی زنان سرپرست خانواده ؛ مؤلفه‌ ی مهم در توسعه پایدار

 

توانمندسازی زنان سرپرست خانواده ازجمله مؤلفه‌های مهم در توسعه پایدار است.

عمده مشکلات پیش روی توانمندسازی شامل، عدم تمایل افراد به توانمندسازی، نداشتن مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم است .

در زمینه رابطه بین سرپرستی زنان سرپرست خانواده و فقر اختلاف‌نظر وجود دارد؛ بر اساس برخی تجربیات نه‌تنها رابطه منفی بین زن سرپرست خانوار و فقر وجود ندارد؛ بلکه گاهی زنان سرپرست خانوار غنی‌تر از خانوارهایی هستند که مردان سرپرست هستند .

اما به‌طورکلی زنان سرپرست خانوار درآمد متوسط پایین‌تر، دارایی کمتر و دسترسی کمتری به منابع تولید مثل زمین، سرمایه مالی و فنّاوری دارند . بار جنسیتی، بار سرپرستی و بار خانواده سه موضوعی هستند که از آنها به‌عنوان “بار سه‌گانه” روی زنان سرپرست خانوار یاد شده است .

به‌طورکلی روش‌های توانمندسازی زنان از طریق افزایش توانایی و قابلیت‌های زنان میسر می‌شود. توانمندی زنان نه‌تنها دارای بعد اقتصادی بلکه دارای ابعادی سیاسی، اجتماعی و روانی نیز است. درنتیجه، توانمندسازی زنان مستلزم برخوردی جامع‌تر و عمیق‌تر و همچنین برداشتن موانع و تحول در کلیه نهادهایی است که زنان را از به‌دست‌آوردن توانمندی‌های خود بازمی‌دارند.

 

 

 اهداف طرح های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار:

 

از جمله اهداف طرح های توانمند سازی زنان سرپرست خانواده می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 – حمایت همه‌جانبه فردی – اجتماعی و اقتصادی از زنان سرپرست خانوار

 – هم‌افزایی و یکپارچه‌سازی حمایت‌ها در قالب یک فرایند منسجم و کامل

 – جلب مشارکت حداکثری توسط سازمان‌های مردم‌ نهاد مانند خیریه ها

 – تسهیل فرایند اشتغال، تولید و عرضه محصولات

 – ایجاد شرایط امنیت شغلی زنان سرپرست خانوار

 

خیریه قم

 

راهبردهای توانمندی زنان سرپرست خانواده ها

 

درک و به‌کارگیری راهبُرد توانمندسازی زنان سرپرست خانواده ها یک آرمان آشکار برای ارتقا سلامت روان جوامع است و توانمندسازی فرایندی است که از طریق آن افراد کنترل بیشتری بر تصمیم‌گیری‌ها، شیوه زندگی و فعالیت‌هایی که بر نوع زندگی آنان مؤثر است، خواهند داشت.

اولین گام برای توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، فراهم‌کردن بستری جهت سلامت جسمی و روانی آنها است.

بعد از آن که از این موضوع اطمینان حاصل شد؛ باید به آنها از طریق روش‌هایی مانند آموزش و ایجاد بستر تخصصی ، زمینه را برای اشتغال زنان سرپرست خانواده  ایجاد کرد تا خودشان بتوانند باتکیه ‌بر این آموزش‌ها و مهارت‌های کسب شده، به برطرف‌کردن نیازهای خود ازجمله نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… بپردازند.

در گام آخر نیز به‌عنوان آخرین اهرم‌های کمکی درصورتی‌که بانویی به دلیل داشتن شرایط خاصی قادر به رفع این نیازها از طرق ذکرشده نبود باید اقدام به کمک مستقیم از روش‌های پرداخت کمک‌هزینه مستقیم و یا سبد کالا کرد.

فارغ از بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی بانوان خودسرپرست و سرپرست خانوار، پیاده‌سازی این راه‌ها به ترتیبی که بیان شد باعث می‌شود تا عزت‌نفس آنان نیز حفظ شود و داشتن این حس که وابسته به کمک مستقیم کسی نیستند و می‌توانند با تلاش و کار خود مایحتاج زندگی خود را تأمین کنند، موجب سلامت روحی و روانی و افزایش اعتمادبه‌نفس آنها خواهد شد.

با رعایت ترتیب و سلسله‌مراتب روش‌هایی که در این تحقیق اولویت‌بندی شدند، یعنی اول کمک به حفظ سلامت جسمی و روانی، دوم کمک به آنها جهت کسب درآمد از طریق مهارت‌های خود و آموزش‌هایی که دیده‌اند و در گام آخر کمک‌های مستقیم تحت شرایط خاص به زنان سرپرست خانواده داده شود .

راهکارهای پیشنهادی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانواده :

از جمله راهکارهای پیشنهادی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار میتوان به چندین مورد زیر اشاره کرد:

– تدوین و اجرای برنامه‌های ارتقا سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و فرزندان آن‌ها در جهت بهبود رفاه جسمانی و روانی

– فراهم‌سازی امکانات، آموزش توانمندسازی شغلی و ایجاد مهارت‌های شغلی خانوارهای سرپرست خانوار و خودسرپرست

– مشاوره و آموزش پیش از ازدواج و مهارت‌های زندگی

– آماده‌سازی جامعه جهت ورود زنان سرپرست خانوار به بازار کار

– سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌هایی در جهت استقلال فردی و خودکفایی مالی زنان سرپرست خانواده

– ارائه تسهیلات تعاونی و اشتغال

– ایجاد بیمه خاص زنان سرپرست خانوار

– ارائه سبد کالا به زنان سرپرست خانوار

– تخصیص بودجه بیشتر به سازمان‌های مرتبط جهت تحت حمایت قراردادن زنان سرپرست خانوار

– پرداخت کمک‌هزینه‌های تحصیلی، مسکن و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ورزشی

-حمایت از سازمان های مردم نهاد در جهت توانمند سازی زنان سرپرست خانواده .

 

باران مهر

 

موسسه باران مهر و عاطفه در مسیر توانمندی زنان سرپرست خانواده

 

موسسه باران مهر و عاطفه در تلاش است با هموار کردن مسیر  و پیاده‌سازی مجموعه از طرح ها ، باعث فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان زنان سرپرست خانواده  شود ؛ تا علاوه بر کمک به زنان سرپرست خانواده در جهت تعالی زندگی اقتصادی و اجتماعی آنان گام برداشته و در نهایت  شاهد افزایش  میزان تولید در کشور نیز باشیم .

یکی از این راه‌های حمایت از زنان سرپرست خانواده ، پرداخت مبلغی مشخص و تحت حمایت قراردادن زنان سرپرست خانواده است .

شما عزیزان می‌توانید برای حمایت از زنان سرپرست خانواده ، کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره‌حساب 502229000080593 یا به شماره شبا 250570320181013778933101 مؤسسه باران مهر و عاطفه اهدا کنید .

 بررسی وضعیت اقتصادی و فرهنگی زنان سرپرست خانواده

خانواده از ارکان مهم جامعه است که اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد؛ هر گونه تغییر در ویژگی‌های اجتماعی – اقتصادی و جمعیت‌شناختی آن پیامدهای متعددی در رفاه و بهزیستی اعضای آن خواهد داشت .

در اکثر جوامع انسانی، پدر به‌عنوان اصلی‌ترین و محوری‌ترین عضو، مسئولیت سرپرستی و مدیریت خانواده را برعهده دارد.

بر همین اساس، در اغلب تعاریف، پدیده بی‌سرپرستی، با فقدان پدر در خانواده تعریف می‌شود و غیبت او تأثیر بسیاری بر مسائل اقتصادی و مدیریت خانواده دارد .

زنان سرپرست خانواده زنانی هستند که بدون حضور منظم یا حمایت یک مرد بزرگسال سرپرستی خانواده را برعهده دارند و مسئولیت اداره اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های عمده و حیاتی برعهده آنان است .

زنان سرپرست خانواده از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند که به دلیل عواملی مانند طلاق، مرگ و اعتیاد شوهر، ناتوانی شوهر، مهاجرت و یا متواری شدن شوهر شکل می‌گیرند .

مطالعات متعدد مشکلات خانواده‌های زن سرپرست خانوار را چنین برشمرده‌اند: فقر، ناامنی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، بی قدرتی، مشکلات بهداشتی که کودکان را به‌شدت متأثر می‌سازد .

ایران به‌ مثابه جامعه‌ای در حال گذار در معرض تغییرات ناهماهنگ در نهاد خانواده است؛ از جمله این تغییرات می‌توان به نقش نان‌آوری در خانواده‌ها اشاره کرد.

در خانواده‌های ایرانی همچنان مرد وظیفه کسب درآمد و تأمین مایحتاج زندگی را برعهده دارد؛ اما شواهد نشانگر روند فزاینده‌ی تعداد زنان سرپرست خانوار است. مهم‌ترین علل افزایش میزان زنان سرپرست خانوار، طلاق، تجرد قطعی و مهاجرت عنوان شده است .

در بررسی انواع زنان سرپرست خانوار می‌توان دو نوع خانوار را از یکدیگر تفکیک کرد.

در نوع اول، مرد حضور دارد؛ اما به دلایلی مانند مهاجرت، ناتوانی و یا خودخواسته کار نمی‌کند.

در نوع دوم، زنان انتخاب کرده‌اند که ازدواج نکنند و یا اینکه بعد از مرگ همسر یا طلاق و به دلیل استقلال مالی تمایلی به ازدواج مجدد ندارند .

طبقه‌بندی زنان سرپرست خانواده:

الف- زنانی که بدون حضور دائم یا موقت مرد اداره زندگی را بر عهده گرفته‌اند که عبارت‌اند از زنانی که همسرانشان فوت کرده‌اند، زنان مطلقه، زنانی که همسرانشان مفقودالاثر شده‌اند، زنانی که دارای همسر پناهنده یا مهاجرند یا به دلیلی خانه را ترک کرده‌اند.

ب- زنانی که با حضور مرد در خانواده زندگی می‌کنند؛ اما اداره زندگی به عهده زن است؛ مانند زنان دارای شوهر معتاد، زنان دارای شوهر زندانی، زنان دارای شوهر بیکار، زنان دارای شوهر مریض و زنان دارای شوهر سرباز.

بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانواده

 

زنان سرپرست خانوار با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و معضلات اقتصادی مهم‌ترین مسئله‌ای است که آنان در زندگی خود دارند. این مسئله با بالارفتن تعداد افراد تحت تکفل زنان سخت‌تر می‌شود.

وضعیت توزیع درآمد در بین 10 دهک مختلف در مورد زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد نسبت به خانوارهای دارای سرپرست مرد از وضعیت توزیع غیر یکنواخت‌ تری برخوردار بوده و سهم بیشتری از این خانوارها در دهک‌ های کم‌ درآمد قرار گرفته‌اند .

نکته قابل‌توجه آن است زنانی که به دلیل طلاق سرپرست خانوار شدند بیش از کسانی که همسرانشان فوت کردند، درگیر مشکلات مختلف اقتصادی – اجتماعی هستند .

زنان سرپرست خانواده نمی‌توانند؛ مانند مردان از حلقه‌های حمایتی و روابط دوستانه‌ای که برای آنان منافع اقتصادی دارد، استفاده کنند.

همچنین نحوه صرف هزینه‌ها در خانواده‌های تحت تکفل زنان به‌گونه‌ای است که تنها جوابگوی نیازهای اولیه زندگی آنان است .

صدقه انلاین - باران مهر - پرداخت صدقه

بررسی وضعیت فرهنگی زنان سرپرست خانواده

 

زنان سرپرست خانواده به دلیل جامعه‌پذیری سنتی، علی‌رغم اینکه خودشان نقشِ نان‌آور را ایفا می‌کنند، اعتقاد به نقش‌های جنسیتی مبتنی بر تفاوت‌های بیولوژیک داشته و این موضوع موجب تضاد نقش‌ها برای آنان شده است.

اصلی ترین علت تعارض خانوادگی و نقشهای شغلی زنان سرپرست خانوار ایفای همزمان نقش نان آوری و مادری  است که در کنار نبود حمایت خانوادگی و اجتماعی ،  باعث  کاهش کیفیت آنان شده است. همچنین به‌واسطه عدم استطاعت مالی زنان سرپرست خانواده، فرزندان آن‌ها نیز از بسیاری آموزش‌های رسمی و غیررسمی محروم هستند.

 

 

موانع حمایت از زنان سرپرست خانواده

 

از جمله مشکلات پیش روی این زنان، فقدان سازوکارهای لازم و مناسب حمایتی پایدار از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور است و با وجود تلاش‌های فراوان دو سازمان حمایتی، بهزیستی و کارگروه امداد بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر در میان زنان سرپرست خانوار برآورده نشده است .

نگاه ساختاری به فقر، تمرکز بر انبساط سازمانی، عدم تعریف اهداف بلندمدت معطوف به فقرزدایی، حمایت‌های جزئی کم‌تأثیر، موازی‌کاری نهادها، غلبه نگرش حمایتی، رواج وابستگی و بی‌تحرکی، نارسایی اعتبارات خرد، انبساط سازمان و رواج فرهنگ فقر، کم‌توجهی به ابعاد ذهنی زنان سرپرست خانوار از جمله موانع دستیابی این سازمان‌ها به کاهش مؤثر فقر زنان سرپرست خانوار هستند .

 

 

 آموزش و مهارت؛ شاه‌کلید حل مشکلات زنان سرپرست خانواده

 

آموزش و مهارت از عوامل مهم و مغفول دررابطه‌با زنان سرپرست خانوار است .

بررسی نیازهای آموزشی زنان سرپرست خانوار حاکی از فقدان مهارت‌های اجتماعی و شغلی کافی برای توانمند شدن آنان است.

اگرچه دولت تسهیلاتی  را جهت بهبود شرایط زندگی زنان فراهم کرده است اما با توجه به مشکلات گسترده پیش روی زنان تسهیلات  کافی نمی باشد .

وضعیت اشتغال و بازار کار در مورد زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد این زنان در ابتدای مسیر و برای مدتی کوتاه به حمایت‌های مالی خویشاوندان، نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد مانند مؤسسات خیریه نیازمندند ؛ اما به محض کسب مهارت و مهیا شدن مقدمات اشتغال ، بر توانمندی زنان سرپرست خانواده تاکید خواهد شد .

صدقه انلاین - باران مهر - پرداخت صدقه

تأثیر اشتغال بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

 

اگرچه زنان سرپرست خانوار به دلیل تحصیلات کم و تبعیض در بازار مشکلاتی دارند؛ ولی این مسئله به معنای آن نیست که ایشان مطلقاً از این شرایط تأثیر می‌گیرند و نمی‌توانند بر مشکلات خود فائق آیند.

به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان این گروه از زنان را کاملاً ” قربانی” و منفعل در برابر شرایط دانست، بلکه باید با بررسی تجربه‌های شخصی این زنان راه‌های مبارزه با شرایط حاکم بر زندگی آنان را از نزدیک شناخت. به عبارتی اطلاق لفظ آسیب‌پذیر به این گروه حداقل به طور مطلق و فراگیر درست نیست؛ زیرا به‌این‌ترتیب واکنش فردی یا جمعی آنان نسبت به تغییر و بهبود شرایطشان نادیده گرفته می‌شود .

مشارکت زنان سرپرست خانوار در فعالیت‌های ارزشمند اجتماعی، موجب ارتقای وضعیت اجتماعی، اقتصادی و جسمانی زنان می‌شود و هرقدر فرد نقش‌های بیشتری را به عهده گیرد از عزت‌نفس، کسب وجهه، منزلت، پاداش‌ها و درآمد بیشتری برخوردار است. سازوکار تأثیر اشتغال بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار حاکی از آن است که اشتغال عامل بسیار مهمی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار است.

اشتغال زنان به‌عنوان نقشی جدید بر روند افزایش عزت‌نفس و گسترش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی آنان تأثیر مثبت گذاشته و موجب ارتقای سلامت آنان می‌شود .

اشتغال و داشتن منبع درآمد، باعث افزایش سطح برخورداری مادی می‌شود و به‌تبع آن سطح اعتمادبه‌نفس و استقلال را ارتقا می‌دهد و درنهایت، کیفیت زندگی آنان را بهبود می‌بخشد.

همچنین زنان دارای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نسبت به زنانی که فاقد مهارت هستند از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار هستند.

دارابودن مهارت فنی و حرفه‌ای دسترسی زن سرپرست خانوار به شغل مناسب و کسب درآمد را تسهیل می‌نماید و احساس مفیدبودن و سودمندی فردی و اجتماعی را به دنبال دارد .

فعالیت در بازار کار موجب شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و تقویت پیوندهای درون‌گروهی برای زنان سرپرست خانواده شده و صرف‌نظر از فواید اقتصادی، اشتغال، مانع از انزوا و طرد اجتماعی آنان می‌شود .

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت؛ فعالیت‌های اقتصادی فرصت‌های مهمی را برای تحرک اجتماعی زنان ایجاد می‌کند.

 

 زنان سرپرست خانوار، آسیب‌ها، چالش‌ها و راهکارها

در این مقاله در رابطه با زنان سرپرست خانوار، آسیب ها، چالش ها و راهکارهای جامعه میخواهیم صحبت کنیم چرا که زنان در تمامی جوامع نقش مؤثری در خانه و خانواده ایفا می‌کنند؛ نیمی از جمعیت جامعه که می‌توانند برای تحقق هدف‌های رشد و توسعه ی کشور، مسئولیت‌های اساسی را عهده‌دار باشند.

زنان سرپرست خانواده از جمله افرادی در جامعه هستند که به دلایلی مانند فوت، طلاق، اعتیاد، ازکارافتادگی، زندانی‌شدن همسر، رهاشدن توسط همسران بی‌مسئولیت و مهاجرت ، سرپرستی خانواده را به عهده می‌گیرند و مجبور به ایفای نقش‌های چندگانه می‌شوند.

داده‌های آمار جهانی حاکی از روند روبه‌افزایش تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار در سه دهه اخیر است؛ در ایران نیز طبق اعلام  سازمان بهزیستی کشور این آمار در حال افزایش است .

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ که توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری شده است ،  زنان سرپرست خانوار حدود ۱۲درصد از سرپرستان خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهند.

طبق یافته‌های این مطالعه؛ ارتباط معناداری بین سن زنان و سرپرستی وجود داشته است؛ حدود ۵۰ درصد از زنان سرپرست خانوار دارای ۶۰ سال سن و بالاتر هستند و همچنین بیش از نیمی از زنان سرپرست خانوار بی‌سواد هستند و شغلی ندارند .

زنان سرپرست خانوار به دلیل داشتن چند نقش مختلف به طور هم‌زمان و نبود حمایت کافی در سطح خانواده و اجتماع، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.

 

 

مسئولیت‌ها و چالش‌های زنان سرپرست خانوار

 

موضوع زنان سرپرست خانوار از جهات گوناگون می‌تواند به‌عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح شود؛

مهم‌ترین موضوعی که در ابتدا می‌توان به آن پرداخت این است که مسئولیت تأمین منابع مالی و معنوی اعضای خانواده در حالی بر عهده زنان قرار داده می‌شود که زنان برای انجام این نقش‌ها پرورش نیافته‌اند و از آموزش‌های لازم برخوردار نیستند .

میزان تحصیلات پایین، یکی از دلایل مهم عدم صلاحیت زنان سرپرست خانواده برای بسیاری از مشاغل است .

تحقیقات انجام شده در زمینه وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانواده نیز نشان می‌دهد که به دلیل برخورداری از سطوح پایین سواد، زنان با فرصت‌های شغلی محدودتری مواجه هستند.

زنان سرپرست خانواده از حمایت‌های دولتی بسیار ناچیزی برخوردارند و عموماً مشاغلی که تصدی آن را به عهده می‌گیرند بیشتر جنبه خدمات‌رسانی دارد تا توانمندسازی .

اغلب زنان سرپرست خانوار یا بیکارند یا دارای مشاغل نیمه‌وقت، غیررسمی و کم‌درآمد هستند.

پژوهش‌های انجام شده در حوزه آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده نشان می‌دهند که این افراد دارای شبکه اجتماعی ضعیف و محدود به شبکه خویشاوندی هستند و حضور آنها در عرصه‌های عمومی محدود است.

مخدوش‌شدن روابط اجتماعی علاوه برهم‌زدن تعادل روانی، امکان دریافت حمایت‌های اجتماعی این افراد را کاهش می‌دهد .

زنان سرپرست خانواده با مشکلاتی همچون درآمد کم و فقر اقتصادی، ناامنی غذایی، فقدان مسکن، تداخل نقش مادری و اشتغال بیرون از خانه و نداشتن بیمه روبه‌رو هستند .

ایفای نقش‌های دوگانه داخل و خارج از خانه باعث ایجاد فشار مضاعف بر زنان سرپرست خانواده شده است .

عدم حضور هریک از والدین در محیط خانواده، می‌تواند آثار سویی بر رشد طبیعی فرزندان داشته باشد به بیانی دیگر انتقال سرپرستی از شوهر به زن باعث به‌وجودآمدن رشته‌ای از ناامنی‌ها و مشکلات می‌گردد .

اغلب کودکانی که دربستر این خانواده‌ها رشد می‌کنند به دلیل عدم حضور پدر، با چالش‌های متعددی در زندگی‌شان مواجه هستند.

بر اساس نتایج پژوهشی، خطر افت و ترک تحصیلی بین فرزندان دختر خانواده‌هایی که زنان سرپرستی خانواده را به عهده دارند فراوانی معناداری دارد .

در مطالعه‌ای که بر اساس تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار صورت گرفت این زنان بیان داشتند که با کم‌رنگ‌شدن پدر خانواده ، روال عادی زندگی به هم می‌ریزد و نگه‌داشتن کانون خانواده مثل قبل، بسیارسخت است.

همچنین زنان سرپرست خانواده بر این موضوع تأکید داشتند که به خاطرایفای نقش سرپرست خانواده ، از نقش مادر بودن فاصله گرفته‌اند و سختی‌های زیادی در طی سالیان تک سرپرستی تحمل کرده‌اند تا بنیان خانواده از هم فرونپاشد.

در اغلب موارد زنان سرپرست خانواده به علت به‌هم‌خوردن ساختار کارکردی خانواده، تحمل فشار مسئولیت‌های سرپرستی، نداشتن ادراک کارآمد نسبت به خود، عدم توانایی برای درگیر ساختن توانمندی‌های خود، عدم دریافت بازخوردهای مثبت و دقیق از طرف دیگران، معمولاً خودکارآمدی ضعیفی دارند و بیشتر به گذراندن شرایط فعلی و روزمره زندگی‌شان تکیه می‌کنند؛ به‌طوری‌که کمتر درصدد برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌های جدید و کارآمد برمی‌آیند.

به‌طورکلی، مسائلی که برای زنان سرپرست خانوار به وجود می‌آید را می‌توان در دو سطح فردی و اجتماعی بیان کرد:

سطح فردی: کاهش سلامت عمومی و تغذیه نامناسب، اختلالات روان – تنی، افسردگی، اختلالات اضطرابی، نداشتن ادراک کارآمد از خود، عدم درگیر ساختن توانمندی‌های خود، کاستی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های جدید و کارا، مسائل والد – فرزندی، پرخاشگری کلامی و فیزیکی فرزندان نسبت به مادران، ترک تحصیل فرزند به دلیل گرایش به مشاغل سطح پایین، مشکلات رفتاری و تحصیلی فرزندان ازجمله مشکلات فردی زنان سرپرست خانوار است .

سطح اجتماعی: در سطح اجتماعی فقدان حمایت کافی خانواده و خویشان، نبود آموزش عمومی و مهارت‌آموزی، کاهش سطح درآمد به دلیل کمبود دسترسی به موقعیت‌های مدیریتی، نبود تسهیلات کم‌بهره طرح‌های خوداشتغالی، تبعیضات فرهنگی و اختلال در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی از دسته مشکلات پیش روی زنان سرپرست خانوار از بعد اجتماعی است .

زنان سرپرست خانوار

 راهکارهای حمایتی مؤثر بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

 

یکی از شاخص‌های توسعه پایدار ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان و ارتقای کیفیت زندگی زنان است.

معیار و ملاک اصلی و عمده‌ای که برقراری توسعه پایدار را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد توانمندسازی زنان به‌خصوص زنان سرپرست خانواده است .

مداخلات گوناگونی در حوزه‌های روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی از سوی دولت‌ها در ادوار مختلف انجام شده است.

بیشترین مداخلات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در حوزه‌ی حمایت‌های مالی دولتی است مسائل رفاهی را در بر می‌گیرد .

این مداخلات اگرچه نتایج مثبتی برای زنان سرپرست خانوار داشته؛ اما به عملکرد مورد انتظار دست نیافته است چرا که اگر با رویکرد توانمندسازی زنان به مسائل ایشان پرداخته نشود، ممکن است باعث وابستگی و در نهایت منجر به استمرار فقر در این خانواده شود .

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به آنها کمک خواهد کرد تا حداقل مدت کوتاهی به چرخه‌های حمایتی دولت وابسته باشند، سپس با استقلال اقتصادی به زندگی در سطح مناسب ادامه دهند.

سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود با مداخلاتی همچون برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه مشاوره سعی در رفع موانع توانمندسازی زنان دارند .

به بیانی دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد به این مهم باوردارند که به‌جای ماهی باید ماهیگیری را به زنان سرپرست خانوار آموزش داد.

افزایش فرصت‌های آموزشی برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها ابزار مهمی در توانمندسازی اجتماعی، روان‌شناختی و اقتصادی آنها به شمار می‌رود و می‌تواند از بازتولید آسیب‌های مرتبط با این خانواده‌ها جلوگیری کند.

همچنین با ایجاد الگوی نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بر مبنای مشاغل خرد و خانگی درآمدزا و پایدار، می توان در مسیر خودشکوفایی زنان سرپرست خانواده گام نهاد.

توانمندسازی زنان: اهمیت آن در جامعه و راهکارهای عملی

توانمندسازی زنان به عنوان یکی از مسائل مهم در جوامع سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. زنان به عنوان نیروی حیاتی و بخشی از جامعه، در توسعه و پیشرفت هر جامعه نقش مهمی دارند. اما به دلایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، زنان بسیاری از فرصت‌ها و منابع را از دست می ‌دهند و با تهدیداتی مانند تبعیض جنسیتی، عدم دسترسی به آموزش و سرمایه، تبعیض در حقوق و فرصت‌های شغلی مواجه می‌شوند. از این رو، توانمندسازی زنان به عنوان راهی برای از بین بردن تبعیض جنسیتی، تسهیل دسترسی زنان به منابع و فرصت‌ها، و افزایش مشارکت آنان در تصمیم ‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

اصول توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

توانمندسازی زنان از جمله زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از اولویت‌ها و دغدغه های  اصلی در جامعه، در راستای تحقق برابری جنسیتی اهمیت زیادی دارد. زنان سرپرست خانوار، علاوه بر مسئولیت‌های خانوادگی، نیازمندی‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی خود را نیز بر عهده دارند.

بنابراین برای رفع این معضل اصول و راهکارهایی وجود دارد که به چند نمونه آن اشاره خواهیم کرد؛

 تأمین نیازهای اقتصادی

 • اشتغال زنان: ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان سرپرست خانوار و دسترسی آن‌ها به بازار کار، به افزایش استقلال مالی و توانمندی و در نهایت مدیریت زندگی را برایشان تسهیل میکند.
 • حمایت مالی: ارائه کمک‌های مالی، وام‌ها و برنامه‌های حمایتی به زنان سرپرست خانوار، می‌تواند در تأمین نیازهای اقتصادی آنان و تقویت توانمندی‌های مالی آنان مؤثر باشد

 آموزش و مهارت‌آموزی

 • ارائه برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای به زنان سرپرست خانوار، مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را تقویت کرده و فرصت‌های شغلی را گسترش می‌دهد.
 • آموزش مدیریت مالی: ارائه آموزش‌های مدیریت مالی به زنان سرپرست خانوار، آن‌ها را در مدیریت بودجه خانوار و استفاده بهینه از منابع مالی آموزش می‌دهد.

 تغییر نگرش‌های فرهنگی

 • آگاهی‌بخشی و آموزش: آگاهی‌بخشی درباره اهمیت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تأثیر آن در توسعه جامعه، همراه با آموزش مبتنی بر برابری جنسیتی، می‌تواند به تغییر نگرش‌های فرهنگی کمک کند.
 • شکست تصویرهای تبعیض‌آمیز: برنامه‌های رسانه‌ای و اجتماعی برای شکست تصویرهای تبعیض‌آمیز درباره زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آنان را می تواند ترویج ‌دهد.

 

کارگاه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

شناسایی و الویت ‌بندی راه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

بسته به شرایط و محیط خاص جامعه و منابع موجود راه های شناسایی والویت بندی ها متفاوت است با این حال، در زیر چند راهکار کلی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را آورده‌ است که به صورت کلی مورد توجه قرار می‌گیرند.

راه‌ های شناسایی زنان سرپرست خانوار می‌تواند به منظور ارائه خدمات و پشتیبانی مناسب به آنان استفاده شود. در زیر، چند راه برای شناسایی زنان سرپرست خانوار را بررسی می‌کنیم:

 مطالعات و آمار

– اجرای مطالعات و پژوهش‌ها در زمینه شناسایی و تحلیل وضعیت زنان سرپرست خانوار در جامعه.

– جمع‌آوری آمار و داده‌های مربوط به تعداد و وضعیت زنان سرپرست خانوار از منابع آماری و سایر منابع موجود.

همکاری با سازمان‌ها و نهادها

– همکاری با سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مراکز خدماتی به منظور شناسایی زنان سرپرست خانوار و دریافت اطلاعات مربوطه.

– ایجاد همکاری با سازمان‌هایی که به طور مستقیم با زنان سرپرست خانوار در تماس هستند، مانند مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی، وزارت خانه ‌های امور اجتماعی و کار، امور اجتماعی و…

انجمن‌ها و جوامع محلی

– استفاده از شبکه‌ های انجمن ها، جوامع ملی و ساختارهای اجتماعی برای شناسایی زنان سرپرست خانوار.

– تشکیل گروه‌ ها و انجمن‌ های مشارکتی زنان سرپرست خانوار به منظور تعامل و ارتباط مستقیم با آنان.

 استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

– استفاده از رسانه‌ های مختلف، از جمله تلویزیون، رادیو، رسانه ‌های آنلاین و شبکه‌ های اجتماعی برای آگاه ‌سازی و شناسایی زنان سرپرست خانوار.

– تبلیغات و اطلاع‌ رسانی در رسانه‌ ها و شبکه ‌های اجتماعی به منظور جذب و تشخیص زنان سرپرست خانوار.

 همکاری با مدیران محلی

– همکاری با مدیران محلی، از جمله شهرداران، اعضای شوراها و مسئولان محلی برای شناسایی زنان سرپرست خانوار و ایجاد راه‌های ارتباطی با آنان.

مشاوره و حمایت اجتماعی

– ارائه خدمات مشاوره و حمایت اجتماعی به زنان سرپرست خانوار، که می‌ تواند آنان را به شناسایی و ارائه خدمات مناسب هدایت کند.

ترکیب این راهکارها و همکاری بین موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان قم با سازمان‌ها و جوامع محلی، می‌تواند به شناسایی بهتر زنان سرپرست خانوار کمک کند و ارائه خدمات و پشتیبانی مناسب را امکان ‌پذیر سازد.

با توجه به وضعیت و اولویت‌ های جامعه مورد نظر، می‌توان این راهکارها را الویت‌ بندی و اجرایی کرد.

روان درمانی - امور خیریه

راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

اشتغال ‌زایی زنان سرپرست خانوار باعث تقویت استقلال مالی و توانمندسازی آنان می شود. در زیر، چند راهکار را برای اشتغال ‌زایی زنان سرپرست خانوار را بررسی می‌کنیم:

 • ارائه آموزش‌های کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار به زنان سرپرست خانوار برای راه‌اندازی و مدیریت کسب و کارهای خانگی، مانند خیاطی، تولید صنایع دستی، پخت و پز و…
 • ارائه فرصت‌ های کار از راه دور و اینترنتی به زنان سرپرست خانوار، مانند کارهای فریلنس، تجارت الکترونیک و مشاغل مبتنی بر اینترنت.
 • ایجاد مراکز مشاوره و آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان سرپرست خانوار در زمینه‌هایی مانند مدیریت مالی، بازاریابی، تولید محصول و خدمات و…
 • ارائه آموزش‌های عملی و تخصصی در زمینه ‌هایی که می‌ تواند به اشتغال ‌زایی زنان سرپرست خانوار کمک کند، مانند آموزش مهارت‌ های کامپیوتری، طراحی وب ‌سایت و..
 • ارائه تسهیلات و وام‌ های با شرایط مناسب برای زنان سرپرست خانوار جهت راه‌ اندازی و توسعه کسب و کارهای خود.
 • ارائه مشاوره و راهنمایی درباره منابع مالی و فرصت‌های مالی موجود برای زنان سرپرست خانوار.
 • ایجاد همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی و تعامل با زنان سرپرست خانوار.
 • ارائه فرصت‌ های آموزشی و شغلی به زنان سرپرست خانوار در قالب برنامه‌ های همکاری با شرکت ‌ها.
 • ایجاد زیرساخت‌ های مناسب در جامعه برای اشتغال زنان سرپرست خانوار، مانند ایجاد مراکز کارآفرینی، فضاهای کار اشتراکی و ایجاد شرایط مناسب برای کار از خانه.
 • تبلیغات و ترویج اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار و برنامه‌ها و فرصت‌های موجود برای آنان در جامعه.

باران مهر و عاطفه نیکان قم، به عنوان یک موسسه خیریه، این طرح ها را برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار ارائه کرده است که چند نمونه از حمایت های اجرایی این طرح را در سایت موسسه باران مهر و عاطفه می توانید مشاهده نمایید.

روش‌های نوآورانه برای درآمدزایی زنان سرپرست خانوار: تغییر وضعیت اقتصادی و استقلال مالی

در جوامع امروز برخی از زنان علاقه دارند علاوه بر کار های خانه در امور کارهای خارج از خانه به منظور درآمدزایی فعالیت داشته باشند. از آن جا که زنان به دلیل ویژگی هایی مانند: جنسیت، سن، نژاد و … با تبعیض رو به رو هستند، دارای مشکلاتی خواهند بود. در همین راستا بسیاری از زنانی که سرپرست خانوار هستند به خاطر چنین مواردی در طی روند فعالیت های خود دارای مشکلات بسیاری خواهند بود و درآمدزایی زنان سرپرست خانوار از جمله برنامه هایی است که در الویت هر جامعه ای قرار دارد.

از سوی دیگر زنان سرپرست خانوار در جامعه ما نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند با وجود تحمل مسئولیت‌های خانوادگی، آن‌ها به دنبال فرصت‌هایی هستند که بتوانند به تغییر وضعیت اقتصادی خود و خانواده‌هایشان کمک کنند و در این مقاله به بررسی چالش ها و فرصت ها جهت ایجاد درامدزایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار میپردازیم.

 

 

درآمدزایی برای زنان خانه دار و سرپرست خانوار

 

درآمدزایی برای زنان سرپرست خانوار کاری بسیار دشوار است. چرا که آن ها مجبور هستند وظایف مادری، خانه داری و انجام فعالیت های اقتصادی به منظور درآمدزایی را در کنار دیگر امور هر روز انجام دهند.

در حال حاضر فعالیت های بسیار زیادی در سطح کشور و همچنین در سطح بین و المللی در راستای بهبود وضعیت زنان شاغل علل الخصوص زنانی که در سرپرست خانوار هستند انجام شده است. نتیجه این فعالیت ها باعث شده است که فعالیت زنان در جامعه مخصوصا در کشور های جهان سوم و در حال توسعه رشد بسیار خوبی داشته باشد. از جمله این فعالیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • ارائه آموزش و مهارت

 • ایجاد فرصت های کاری

 • حمایت از کارآفرینی

 • افزایش دسترسی به منابع مالی

این اقدامات از جمله اقدامات لازم در جهت رشد و بهبود وضعیت اشتغال زنان بوده است. در این راستا دولت ها، شرکت ها، سرمایه گذار ها و موسسات خیریه نقشی اساسی را ایفا کرده اند.

 

 

اشتغال و سرمایه گذاری زنان سرپرست

 

در حال حاضر دولت ها و شرکت ها و همچنین سرمایه گذاران و موسسات خیریه بر روی بهبود وضعیت اشتغال زنان سرمایه گذاری های فراوانی انجام داده اند که باعث شده اند به عنوان یکی از حامیان عرصه اشتغال زنان دیده شوند. این سرمایه گذاری ها، شامل حمایت های قانونی مختلف از اشتغال زنان، ایجاد شغل برای آنها، ارائه آموزش های مختلف و .. بوده است. در ادامه به بررسی اجمالی عملکرد هر یک از شرکت ها و موسسات خیریه خواهیم پرداخت.

 

 

نقش سازمان های دولتی و شرکتها

 

سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی نقش بسزایی در اشتغال زنان داشته اند به عنوان مثال این سازمان ها و شرکت ها با ایجاد فرصت های شغلی برای خانم ها از  اشتغال خانم ها حمایت کرده اند و به صورت نامحسوس به ساخت فرهنگ اشتغال زایی زنان در کمک های شایانی انجام داده اند. همچنین در برخی از شرکت ها برای آموزش نیروهای زنان نیز تمهیداتی از سوی مدیران نیروهای انسانی شرکت های مختلف در نظر گرفته شده است.

 

 

نقش موسسات خیریه در درآمدزایی زنان

 

موسسات خیریه به عنوان یکی از مهمترین سازمان های پیشرو در عرصه حمایت از اشتغال زنان توانسته اند نتایج بسیار خوبی را در سطح جامعه کسب کنند. این موسسات با تمرکز بر اشتغال زایی و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار توانستن تعداد افراد زیادی را در سراسر کشور به شاغل کنند. موسسات خیریه با ارائه آموزش های لازم و هدایت زنان سرپرست خانوار در مسیر های کارآفرینی و خودکفایی، توانسته اند از زنان سرپرست خانوار  الگو های بسیار مناسبی در سطح ملی تشکیل دهند. شاین الگو ها به خاطر اقدامات و افتخارات جسورانه ای که داشته اند توسط جامعه به عنوان الگو بسیاری از نو جوانان و جوانان پذیرفته شده اند.

توانمندسازی زنان سرپرست خانواده-درامدزایی زنان

چالش ها و فرصت های پیش روی زنان سرپرست خانوار

 

زنان سرپرست خانوار چالش ها های مختلفی را برای رسیدن به هدف خود یعنی توانمند شدن و داشتن استقلال مالی مناسب باید پشت سر بگذارند ولی با پشت سر گذاشتن هر چالش یک فرصت جدید هم رقم خواهد خورد. در ادامه به بررسی چند مورد از چالش ها و فرصت های پیش روی آن ها خواهیم پرداخت.

 

 

 • نبود حمایت های اجتماعی

 

بسیاری از زنانی که میخواهند اشتغال داشته باشند، از سوی خانواده و دوستان خود حمایت نمیشوند. این مسئله فشار فکری و روحی بسیاری را به زنانی که میخواهند شاغل داشته باشند وارد میکند. در نتیجه میزان اضطراب و استرس در آن ها افزایش پیدا خواهد کرد.

 

 

 • کمبود منابع مالی

 

بسیاری از زنانی که میخواهند شغل خود را داشته باشند با کمبود منابع مالی شدیدی مواجه خواهند بود. بسیاری از خانم ها چون تا به حال نتوانسته اند درآمدی داشته باشند، در نتیجه  منابع مالی هم برای خود ذخیره نکرده اند. به همین علت آن ها با مشکلات بسیاری شدیدی مواجه خواهند بود. مخصوصا اگر کمبود منابع مالی با نبود حمایت های اجتماعی با هم برای او رقم بخورد.

 

 

 • مشکلات خانوادگی و فرزندان

 

زنان سرپرست خانوار به صورت معمول مشکلات بیشتری برای تربیت فرزندان و کنترل تنش های خانوادگی در بین اعضای خانواده  را خواهند داشت. کار آنجایی برای زنان سرپرست خانوار ها سخت میشود که در این میان یکی از اعضای خانواده او سالمند هم باشد؛ چراکه سالمندان به مراقبت های ویژه ای نیاز دارند.

 

 

 • بیکاری و نبود فرصت های شغلی

 

بیکاری و نبود اشتغال یکی از بزرگتین مسائلی است که برای بسیاری از جوانانی که به دنبال کار هستند مسئله ی نگران کننده ای است؛ حال شما تصور کنید زنی در این جامعه میخواهد  وارد بازار کار شود، در این شرایط اگر نتواند به زودی کار پیدا کند، مشکلات زیادی روی دوش او انبار خواهد شد. و این مسئله به احتمال خیلی زیاد برای امرار معاش او و فرزندانش  . مشکل ساز خواهد بود.

زنان سرپرست خانوار چالش های دیگری هم دارند که در اینجا به همه ی آن موارد اشاره نشده است و به  بیان چالش های اصلی آنان بسنده کرده ایم. حال لازم است به بیان فرصت هایی که زنان سرپرست خانوار میتوانند از آن ها استفاده کنند بپردازیم.

 • افزایش دسترسی به آموزش ها و مهارت های لازم

 

باتوجه به وجود فضای اینترنت، دسترسی به اطلاعات بسیار ساده تر شده و کاربران میتوانند به راحتی در مورد هر موضوعی که میخواهند آموزش های مرتبط با آن را پیدا کرده و از طریق همین اینترنت از فرصت های شغلی جدید هم با خبر شوند.

کارگاه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

 • پشتیبانی جامعه و خانواده ها از زنان سرپرست خانوار

 

پشیبانی جامعه و خانواده ها از زنان سرپرست خانوار باعث میشود که آن ها اضطراب و استرس پایین تری داشته باشند و در نتیجه آرامش درونی، فکری و روحی مناسبی تجربه کنند. در اینصورت میتوانند با خیالی آسوده تر زندگی کنند، فکر کنند، تصمیم بگیرند، آموزش ببینند، کار کنند و برای آینده خود و خانواده شان برنامه ریزی داشته باشند، تا بتوانند به موفقیت دست پیدا کنند.

 

 

 

پشتیبانی و شرکت در برنامه های دولتی و موسسات خیریه

 

دولت و موسسه های خیریه همواره طرح ها و برنامه های مختلفی را برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار ایجاد و برنامه ریزی میکنند. زنان سرپرست خانوار میتواند با شرکت در این طرح ها از مزایای بالای این طرح در جهت توانمند سازی خود استفاده کنند.

 

 

استفاده از فناوری و ابزار های جدید برای توانمندسازی زنان

با رشد روز ازون فناوری ها و ابزار های جدید کاملا بدیهی است که میزان دسترسی به اطلاعات ساده تر شده است.  همچنین بودن و رشد تکنولوژی باعث ایجاد و پیدایش شغل های جدید و نوین خواهد شد. و در نتیجه این مسئله میتواند در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار نقش به سزایی داشته باشد.

 

 

نتیجه گیری

 

به طور کلی زنان سرپرست خانوار با چالش های بسیاری رو به رو هستند ولی بااستفاده از فرصت هایی که برای آنها فراهم شده است میتوانند  کسب و کار خود را راه اندازی کنند و یا اینکه بخواهند در مجموعه ای با درآمد مناسب مشغول به فعالیت بشوند.

 

اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار 

اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار در دنیای امروز، امری بسیار مهم تلقی می شود. در حال حاضر اغلب خانم ها دوست دارند شاغل باشند و زنانی که سرپرست خانوار هستند موضوع اشتغال برای آن ها بسیار حیاتی تر است؛ چرا که آن ها باید هزینه های خود و خانواده خود را تامین کنند. معمولا اعضای خانواده زنان سرپرست خانوار کودکان و سالمندان هستند. و در برخی موارد یک و یا چند نفر از اعضای خانواده ی آنها بیمار هم هستند؛ که این موضوع باعث شده هزینه های ماهانه این خانواده ها نسبت به دیگر خانواده ها بیشتر باشد و تامین کردن هزینه ها فشار بیشتری را به این مادران خواهد آورد.

در ادامه به بررسی مزایای اشتغال زایی و کارمندی و زنان سرپرست خانوار و زنان روستایی خواهیم پرداخت.

مزایای اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار

شاغل بودن زنان علل الخصوص زنان سرپرست خانوار برای خود زنان و همچنین خانواده های آن ها بسیار مهم و حائز اهمیت است. از جمله مزایای اشتغال زایی زنان به صورت اختصار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش درآمد خانواده

بدیهی است در صورت شاغل بودن زنان، میزان درآمد یک خانواده افزایش پیدا میکند. این افزایش درآمد باعث میشود که خانواده های آن ها بتوانند زندگی بهتری داشته باشند.

افزایش مهارت های کسب و کار

همواره هر کسی که وارد دنیای کسب و کار میشود ویژگی ها و مهارت های خاصی را  پیدا خواهد کرد. این مهارت ها در زندگی و در نوع ارتباطات هر فردی تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. و از همه مهمتر افزایش مهارت های کسب و کار باعث می شود در آینده، افراد بتوانند کسب و کار خود را راه اندازی کنند.

افزایش اعتماد به نفس

فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد رابطه بسیار مستقیمی بر روی اعتماد به نفس دارد. هرچه شما در مجموعه ای که زیباتر، بزرگتر، حرفه ای تر و شما در آن مجموعه احساس مفید بودن و در کل حس و حال بهتری داشته باشید، اعتماد به نفس شما همواره بالاتر خواهد بود. در نتیجه فعالیت شما و نوع نگاه شما به بسیاری از موارد و مسائل بهتر عمل خواهد کرد.

کاهش وابستگی به کمک های دولتی و موسسات خیریه

بسیاری از زنان سرپرست خانوار به دلیل مشکلات بسیار بالایی که دارند، به کمک های موسسات خیریه خصوصی به شدت نیاز دارند؛ اگر زنان سرپرست خانوار بتوانند توانمند شوند و منبع درآمدی مناسبی داشته باشند و یا بتوانند کسب و کار خود را راه اندازی کنند، موسسات میتوانند به افراد بیشتری کمک کنند و در نهایت این فرد کمک های کمتری دریافت خواهد کرد تا بتواند از پس هزینه های ماهانه خود بر بیاید و مبلغی را پس انداز کند.

کاهش فقر در جامعه

فقر در هر جامعه ای بزرگترین سم موجود در آن جامعه خواهد بود. اگر افراد یک جامعه ای در فقر باشند، مشکلات بسیار زیادی برای آن جامعه به وجود خواهد آمد. موسسات خیریه تشکیل شده اند تا به کمک هم بتوانند ریشه فقر را در سراسر جهان خشک کنند. تا همه ی انسان ها بتوانند حداقل شرایط مطلوب برای زندگی را داشته باشند.

خیریه - زنان سرپرست خانوار

مزایای زنان کارمند سرپرست خانوار

مزایای کارمند بودن برای زنان سرپرست خانواده علاوه بر مزایای اشتغال آنها، مزایای دیگری هم دارد. از مهمترین مزایای کارمندی این است که افراد امنیت شغلی بیشتری نسبت به مشاغل آزاد در ابتدای اشتغال خواهند داشت. همچنین در مشاغلی که به صورت کارمندی است، بسیاری از زنان سرپرست خانوار می توانند برای طول زندگی خود برنامه ریزی های بهتری داشته باشند.

حمایت از اشتغال زنان روستایی سرپرست خانوار

اشتغال زنان سرپرست خانوار در روستا تاثیر بسیار زیادی در شرایط اقتصادی و اجتماعی افرادی که در روستا ها سکونت دارند خواهد داشت. در صورتی که میخواهید از اشتغال زنان سرپرست خانوار در روستا ها حمایت کنید میتوانید موارد زیر را انجام دهید.

ایجاد فرصت های شغلی

بسیاری از محصولاتی که در روستا ها تولید می شوند شامل: صنایع دستی، محصولات کشاورزی و دامپروری، شیرینی های محلی، قالی و… است. ما میتوانیم با خرید این محصولات و یا کمک به فروش آن ها فرصت های شغلی بیشتری را در این زمینه ایجاد کنیم.

آموزش و توانمند سازی

ما میتوانیم با برگزاری و ارائه آموزش های مختلف به زنان سرپرست خانوار و دیگر خانم ها و افرادی  که می خواهند برای خود کسب درآمد داشته باشند، آموزش های لازم را ارائه داده و از آن برای قدم برداشتن در این مسیر حمایت کنیم و در صورت نیاز راهنمایی و توصیه های خود را به آنان بگوییم.

ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری

بسیاری از زنان سرپرست خانواری که میخواهند کارهای خود را تولید و به فروش برسانند منابع محدودی دارند ما میتوانیم با ارائه وام و تسهیلات مختلفی از آنها حمایت کنیم. همچنین می توانیم با پرداخت مبالغی با آنها شراکت کنیم.

ایجاد شبکه ارتباطی و حمایتی

ما میتوانیم با ارائه شرایط های مختلف ارتباطی و حمایتی از زنان سرپرست خانوار روستایی حمایت کنیم به عنوان مثال می توانید با ارائه مشاوره در زمینه های مختلف کاری آن ها و یا ایجاد شبکه فروش محصولات و تشکیل انجمن های مختلف مانند انجمن های کشاورزی، دامپروری و… حمایت کنیم.

زنان سرپرست خانوار نقش بسیار مهمی در جامعه و اجتماع دارند. آنها با تحمل مسئولیت سرپرستی خانوار در شرایطی که فرد سرپرست مرد خانواده به دلایل مختلف از خانواده غایب است، نقش پررنگی را در حفظ و توسعه اجتماع ایفا می‌کنند. زنان سرپرست خانوار با مدیریت امور خانوادگی، تامین نیازهای اقتصادی و روانی اعضای خانواده و تربیت و تحصیل فرزندان، به پایداری خانواده و جامعه کمک بزرگی می‌کنند.

وجود زنان سرپرست خانوار از لحاظ اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. آنها علاوه بر اینکه نقش مهمی در تربیت نسل‌های آینده دارند، می‌توانند به عنوان نمونه‌های قدرتمند و الگوهای الهام بخش برای سایر زنان در جامعه به شمار آیند. ایفای نقش زنان سرپرست خانوار باعث تقویت تصویر مثبت زنان در جامعه، تقویت اعتماد به نفس زنان و تعزیز شکوفایی آنها در حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌شود.

باید توجه داشت که حمایت و توجه به نیازها و مشکلات زنان سرپرست خانوار امری ضروری است. ارائه فرصت‌های اشتغال، آموزش و مهارت‌دهی، حمایت مالی و اقتصادی، ایجاد شبکه‌های حمایتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آنها می‌تواند بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار و در نتیجه تقویت جامعه و اجتماع به طور کلی را به همراه داشته باشد.

راه های ارتباط با ما

025-32908112

قم بلوار امین کوچه 19 پلاک 26

info@baranmehr.com 

خبرنامه

آخرین اخبار و به روز رسانی را دریافت کنید

ارتباط با ما

©تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بنیاد باران مهر و عاطفه است.