اگر بخواهیم درباره نقش خیریه ها در حل مسائل اجتماعی صحبت کنیم در ابتدا باید بگوییم ؛ حل مسائل اجتماعی همواره از مهم‌ترین وظایف و دغدغه‌های دولت‌ها بوده است اما تجارب توسعه جهانی و ناکامی الگوهای دولتی در حل مسائل اجتماعی، حاکی از آن است که رویکرد دولتی به‌تنهایی برای تحقق توسعه پایدار و رسیدگی به مسائل اجتماعی چندان کارا نبوده است.

به همین دلیل است که خود شهروندان باید در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد به دنبال رفع مشکلات موجود باشند؛ زیرا مسائل و پیچیدگی‌های امور جامعه، مشارکت همه افراد با عقاید و آرا متنوع را ایجاب می‌کند.

در میان سازمان‌های مردم‌نهاد مختلف که هر کدام اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند، خیریه‌ها نقشی واسط ، بین فرد و جامعه را ایفا می‌کنند و در تقویت همبستگی مؤثر هستند.

ایجاد خیریه‌ها در جامعه و مشارکت افراد در آن‌ها، ضمن این که مانع ازخودبیگانگی جدایی افراد از جامعه می‌شوند، فرصت‌هایی را نیز برای ابراز وجود و ارائه آزادانه عقاید و تصمیمات برای افراد و گروه‌ها فراهم می‌کند.

بنابراین وجود خیریه‌ ها، توجه و تعلق افراد به مسائل عمومی جمعی را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد وحدت و همدلی می‌شود.

اهداف بلندمدت خیریه‌ها

 از جمله اهداف بلندمدت خیریه‌ها عبارت‌اند از:

 ۱- افزایش تنوع اقتصاد محلی

 ۲- اتکا به خود: توسعه بازارهای محلی، افزایش تولید محلی، فراوری محلی، ایجاد همکاری بیشتر در بین واحدهای اقتصادی محلی

 ۳- پیگیری اهداف توسعه پایدار و همزیستی همدلانه با منابع طبیعی
۴- الزام جوامع به عدالت اجتماعی

صدقه اینترنتی

خیریه ها تسهیل گر اقدامات دولتی

درباره نقش خیریه ها در تسهیل امور دولتی می توان این گونه به موضوع پرداخت ؛ همان‌طور که دولت می‌تواند محیطی مناسب برای سازمان‌های غیردولتی  فراهم کند، سازمان‌های غیردولتی همچون خیریه‌ها نیز، می‌توانند دستور کار توسعه دولت‌ها را با استفاده از روش‌هایی انعطاف‌پذیر و نوآورانه در سطوح مردمی به طور اقتصادی‌تر و کارآمدتر اجرا کنند.

خیریه‌ها تلاش می‌کنند راه‌حل‌های ملموسی را برای مشکلات اجتماعی ارائه دهند که هم از هزینه‌هایی دولت بکاهند و هم شکاف بین سازمان‌های مردم‌نهاد و دانش محلی را پر کنند؛ در این صورت خیریه‌ها امکان دستیابی به راه‌حل‌های بلندمدت، برای گروه‌های هدف را پیدا می‌کنند .

 باتوجه‌به افزایش روزافزون مسائل و آسیب‌های اجتماعی و لزوم‌یافتن راه‌حلی برای کاهش و مهار مسائل اجتماعی، خیریه‌ها عاملی کلیدی در حل و کاهش این مسائل به شمار می‌آید اگر چه این امر خود نیازمند بررسی علمی درباره آن‌هاست.

عمده‌ترین كاركرد‌های خیریه‌ها در حل مسائل اجتماعی عبارت‌اند از: ‌

 • جلب مشاركت عمومی
 • جذب سرمایه‌ها (بسیج منابع)‌
 • اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی‌
 • ایجاد، گسترش و‌تقویت هماهنگی بین دولت و‌مردم‌
 • گسترش نظارت‌عمومی
 •  افزایش بهره وری
 • ارزیابی و‌ارزشیابی عمومی

 نقش اقدامات آموزشی خیریه‌ها در پیشگیری از جرائم

خیریه‌ها با انجام اقدامات آموزشی مانند برگزاری رده‌های سوادآموزی، حرفه‌آموزی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های فرزندپروری و همچنین اقدامات حمایتی همچون شناسایی و نگهداری از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ارائه خدمات بهداشتی به خانواده‌ها و حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت در تلاش هستند که با ازبین‌بردن عوامل اجتماعی مؤثر بزهکاری از گرایش به رفتارهای مجرمانه پیشگیری کنند.

ازآنجا که خیریه‌ها، سازمان‌هایی باهدف کاهش درد و رنج انسان هستند، نقش مهمی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر دارند. خیریه‌ها به دلیل ماهیت خاصی که دارند، می‌توانند جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بسیج و توانمند کنند تا بتوانند کنترل زندگی خود را به دست آورند. نقش خیریه‌ها از خدمات مشاوره و پشتیبانی گرفته تا افزایش آگاهی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، همگی در راستای ارتقا توسعه پایدار است.

باتوجه‌به نقش خیریه‌ها در حل مسائل اجتماعی راهبردهایی را برای توسعه خیریه‌ها پیشنهاد می‌کنیم.

 راهبردهای پیشنهادی برای توسعهٔ خیریه‌ها به‌قرار زیر است:

 • شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های نهادهای مردمی
 • استفاده از ظرفیت دستگاه بانکی برای ایجاد صندوق خیریه دیجیتالی
 •  تأسیس صندوق نیکوکاری با همکاری ذی‌نفعان در بازار سرمایه
 • استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای حمایت‌های مالی و غیرمالی
 •  نظام‌مند کردن اتصال حامیان به کودکان
 • استفاده از قالب‌های حقوقی جدید برای انگیزه‌بخشی خیرین
 •  استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتالی برای ترغیب خیرین
 • تعیین نقش و به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود نهادهای موازی بهزیستی
 • حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایداراستفاده از ظرفیت نهاد های مذهبی داخلی
 • تنوع بخشی انگیزه خیرین
 • واگذاری کودکان به خانواده های داوطلب

باران مهر

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه ؛ حامی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه باور دارد ؛ پرورش و حمایت از کودکان رسالتی مهم  است ؛ در این میان تربیت و صیانت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، مأموریتی خطیرتر و حساس‌تر است. این کودکان که به‌صورت موقت یا دائم از نعمت سرپرست محروم شده‌اند، ممکن است در خانواده‌های جایگزین یا در مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست پرورش یابند. باتوجه‌به این حساسیت لزوم برنامه‌ریزی و شناسایی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، بسیار مورد اهمیت است.

مؤسسه خیریه باران مهر و عاطفه برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اهداف، سیاست‌ها و راهبردهایی را دنبال می‌کند که بخشی از آن موارد زیر را شامل می‌شود.

اهداف خیریه  باران مهر وعاطفه برای حمایت  از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

 • ارتقای کیفیت شرایط نگهداری فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست
 • افزایش ظرفیت پذیرش و نگهداری فرزندان بدسرپرست و بی‌سرپرست
 • تربیت و توانمندسازی فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست
 • نظام‌مند کردن اتصال حامیان به کودکان
 • رعایت اعتدال و پرهیز از افراط‌وتفریط در تخصیص امکانات مختلف
 • تدوین برنامه‌های فردی برای هر فرزند
 • افزایش توانمندی فنی، حرفه‌ای و کارآفرینانه در جهت تأمین آیندهٔ شغلی آنان
 • ارتقای مهارت‌های اجتماعی و جامعه‌پذیری
 • ارتقای تحصیلات عمومی و عالی و تلاش در جهت تربیت دینی، اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی
 • تقویت اعتمادبه‌نفس و خوداتکایی و استقلال فکری و مالی
 • رایزنی با دستگاه قانون‌گذار به‌منظور ارائه تسهیلات به خانواده‌های آسیب‌دیده
 • واگذاری کودکان به خانواده‌های داوطلب
 • انجام فعالیت‌های فرهنگی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش فرزندخواندگی
 • توجه به استعداد و علائق فرزندان
 • رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در تخصیص امکانات مختلف
 • پرهیز از تک‌بعدی شدن فرزندان و توجه به رشد اخلاقی، علمی، اجتماعی و حرفه‌ای آنان
 • اشنایی و گرایش فرزندان به فرهنگ دینی و ملی

مؤسسه خیریه باران مهر و عاطفه برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و خانواده‌های تحت پوشش خود، راه‌های مختلفی را تدارک دیده است تا هر فرد به فراخورِ توان و امکاناتش بتواند در فعالیت‌های انسان‌دوستانه شرکت داشته باشد.

یکی از این راه‌های حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ، پرداخت مبلغی مشخص در ماه و تحت حمایت قراردادن کودک به انتخاب شخص نیکوکار است .

شما عزیزان می‌توانید کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره‌حساب 502229000080593 مؤسسه باران مهر و عاطفه یا شماره شبا 250570320181013778933101 اهدا کنید .