مراقبت ایمنی بیمار در سال منتهی به ژانویه بیش از 110000 پوند به آدام اسمیت مشاور سابق هانت پرداخت کرد. یک موسسه خیریه که توسط صدراعظم، جرمی هانت تأسیس شد، بیش از 110000 پوند – دو سوم درآمد خود – به آدام اسمیت مشاور سیاسی سابق خود پرداخت که به دلیل یک رسوایی لابی شغل خود را از دست داد.

Patient Safety Watch که برای تحقیق در مورد آسیب‌های قابل پیشگیری در مراقبت‌های بهداشتی راه‌اندازی شده بود، در سال منتهی به ژانویه 2022 به اسمیت به عنوان تنها کارمند و مدیر اجرایی حدود 66 درصد از درآمد خود را پرداخت کرد.

هانت پارت بودجه خیریه را تامین می کند، اما در وب سایت خود نیز از مردم کمک های مالی می خواهد.

در سال 2019 برای انجام تحقیقات تأسیس شد، اما به نظر می رسد از آن زمان تاکنون هیچ مقاله ای تولید نکرده است. پیامی در وب‌سایت آن می‌گوید: «ما یک برنامه تحقیقاتی بلندپروازانه داریم که به طیف گسترده‌ای از مسائل ایمنی بیمار می‌پردازد. ما جزئیات تحقیقات آینده خود را در این صفحات منتشر خواهیم کرد.

با این حال، صفحه گزارش‌ها می‌گوید: «گزارش‌های ما در اینجا منتشر می‌شوند – لطفاً به زودی برای اولین بخش از تحقیق ما بررسی کنید.»

به نظر می رسد خروجی اصلی آن یک وبلاگ و انتشار خبرنامه هانت به عنوان موسس و متولی این موسسه خیریه باشد. حساب‌های سالانه توضیح می‌دهد که موسسه خیریه تصمیم گرفت تحقیقات خود را منتشر نکند – که برخی از آنها تکمیل شده است – در حالی که NHS تحت فشار قابل توجهی مرتبط با کووید باقی مانده است و این کار را “در صورت مناسب بودن آب و هوا” انجام می‌دهد.

اسمیت در سال 2012، زمانی که هانت وزیر فرهنگ بود، پس از تحقیقات لوسون، به دلیل رسوایی که در آن او با یک لابی کننده برای اخبار روپرت مرداک پیام رد و بدل کرده بود، از سمت خود استعفا داد.

زمانی که اسمیت کنار رفت، گفت که بدون اقتدار رئیسش عمل کرده و اجازه داده است که بین News Corp و دپارتمان دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش، رابطه نزدیکی ایجاد شود.

اسمیت اکنون توسط هانت به عنوان دستیار پارلمانی استخدام شده است و در سال 2020 برای او کار می کند.

حقوق 110000 تا 120000 پوندی اسمیت که اولین بار توسط نشریه جامعه مدنی گزارش شد، بیش از دو سوم درآمد سالانه 164400 پوندی موسسه خیریه را برای سال مالی منتهی به ژانویه 2022 نشان می دهد. حساب های سالانه آن گزارش می دهد که 106000 پوند از درآمد آن حاصل شده است. کمک های مالی و میراث، و 58400 پوند دیگر از سایر فعالیت های تجاری.