بی بی سی 1.4 میلیون پوند به خیریه های مرتبط با دایانا، پرنسس ولز داده است، زیرا پخش کننده همچنان میلیون ها پوند را برای جبران مصاحبه مارتین بشیر با خانواده سلطنتی، خرج می کند.

این پرداخت نشان دهنده کل مبلغ دریافتی بی بی سی از فروش حقوق مصاحبه پانوراما در سال 1995 به سایر کانال های تلویزیونی در سراسر جهان است.

این پول بین هفت موسسه خیریه مرتبط با دیانا تقسیم خواهد شد. آنها موسسه خیریه بی خانمان Centrepoint، باله ملی انگلیسی، خیریه کودکان بیمارستان خیابان بزرگ Ormond، ماموریت جذام، National Aids Trust، موسسه خیریه سرطان Royal Marsden، و جایزه Diana هستند.

اگرچه مصاحبه بشیر در ابتدا به عنوان یک تحقیق جهانی مورد استقبال قرار گرفت، اما در حوالی بیست و پنجمین سالگرد آن در سال 2020، موضوع مورد ارزیابی مجدد روزنامه نگاران کانال 4 و بی بی سی بود. این تحقیقات نشان داد که چگونه بشیر از روش های فریبکارانه برای دسترسی به دیانا از جمله اسناد جعلی استفاده کرده است.

این روزنامه‌نگار همچنین ادعا می‌کند که علیه افراد نزدیک به شاهزاده خانم لکه‌نگری پخش می‌کند که به او کمک کرد نمی‌تواند به اطرافیانش اعتماد کند.

تیم دیوی، مدیر کل بی‌بی‌سی، قبلاً به‌خاطر «تاکتیک‌های فریبکارانه» مورد استفاده این شرکت در پیگیری مصاحبه‌اش عذرخواهی کرده بود.

او گفت: “اگر کارمان را به درستی انجام می دادیم، پرنسس دایانا در طول زندگی خود حقیقت را می دانست. ما او، خانواده سلطنتی و مخاطبانمان را ناامید کردیم… من تصمیم گرفته ام که بی بی سی دیگر هرگز برنامه را نمایش ندهد. ما مجوز آن را به طور کامل یا جزئی به سایر پخش‌کنندگان نیز نخواهیم داد.»

بی‌بی‌سی میلیون‌ها پوند به‌عنوان هزینه‌های حقوقی و خسارت به افراد آسیب‌دیده از این مصاحبه پرداخت کرده است، در حالی که تونی هال، مدیر کل سابق بی‌بی‌سی – که در سال 1995 دست داشته است – سمت جدید خود را به عنوان رئیس گالری ملی از دست داد.

پس از گزارش قاضی سابق دادگاه عالی، لرد دایسون در مصاحبه بشیر، وعده پرداخت بی‌بی‌سی به موسسات خیریه داده شد. بی بی سی گفت که این پول از بازوی انتفاعی شرکت به جای درآمد هزینه مجوز تامین می شود. با این حال، پرداخت در بازوی تجاری بی‌بی‌سی در نهایت به این معنی است که پول کمتری برای تأمین مالی عملیات اصلی خدمات عمومی بی‌بی‌سی در دسترس است

فرادی که اخیراً در نتیجه مصاحبه بشیر مبالغی دریافت کرده اند عبارتند از دایه سابق سلطنتی تیگی لگ-بورک، که موضوع اتهامات نادرست او با شاهزاده چارلز رابطه نامشروع داشته است . سایر افرادی که خسارت قابل توجهی دریافت کرده اند عبارتند از مت ویسلر، طراح گرافیک ، که پس از درخواست بشیر برای ارائه اظهارات نادرست بانکی در لیست سیاه بی بی سی قرار گرفت. پاتریک جفسون، منشی خصوصی سابق دایانا، مبلغ قابل توجهی را دریافت کرد که او به امور خیریه اهدا کرده بود، و بی‌بی‌سی نیز با عذرخواهی از خانواده سلطنتی، کمک مالی جداگانه‌ای به امور خیریه کرد.

این شرکت خوشبین است که عواقب این رسوایی به زودی پایان خواهد یافت. یکی از سخنگویان گفت: “بی بی سی قصد خود را برای اهدای درآمد حاصل از فروش پانوراما در سال 1995 با دایانا، شاهزاده خانم ولز، به خیریه اعلام کرده بود. اکنون بی بی سی این کار را انجام داده است. با توجه به یافته‌های لرد دایسون، ما فکر می‌کنیم این اقدام درست و مناسبی است.»