در گزارش «جامعه مدنی مسلمانان بریتانیا» که با حمایت گروه پارلمانی «همه احزاب» منتشر شده است، مشارکت های قابل توجه مسلمانان بریتانیا در بخش خیریه مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از « middleeasteye»، جامعه مسلمانان بریتانیا که به سرعت در حال رشد است، خدمات زیادی برای ارائه به بخش خیریه این کشور دارد اما نیاز به حمایت بخش دولتی و خصوصی از آنها احساس می شود.

در گزارش «جامعه مدنی مسلمانان بریتانیا» که با حمایت گروه پارلمانی «همه احزاب» منتشر شده است، مشارکت های قابل توجه مسلمانان بریتانیا در بخش خیریه مورد بررسی قرار گرفته است.

این اولین گزارشی است که به طور خاص به این موضوع اختصاص داده شده است.

جامعه مدنی مسلمانان متشکل از خیریه‌ها و سازمان‌های داوطلبانه است که انجمن‌های جوانان و جامعه، گروه‌های حمایتی و عبادتگاه‌ها را اداره می‌کنند و بستر ضروری یک دموکراسی پویا هستند.

مشارکت مسلمانان در این بخش ده ها سال قدمت دارد و اهمیت آن در حال افزایش است.

اطلاعات سرشماری اخیر منتشر شده نشان می دهد که مسلمانان در حال حاضر 6.5 درصد از جمعیت انگلیس و ولز را تشکیل می دهند که در زمان آخرین سرشماری در سال 2011 این رقم 4.9 درصد بود.

اکنون سه میلیون و 900 هزار مسلمان در انگلیس و ولز زندگی می کنند. این جمعیت به سمت جوانی گرایش دارد و شورای مسلمانان بریتانیا  این جنبه را یک «دارایی استراتژیک ملی» برای بریتانیا توصیف کرده است.

شورای مسلمانان بریتانیا در تجزیه و تحلیل خود از داده های سرشماری سال 2021 همچنین تأکید کرده است که چندین منطقه مهم محلی در انگلیس اکنون دارای نسبت های بسیار قابل توجهی از مسلمانان هستند. تقریباً 30 درصد از جمعیت بیرمنگام، 22 درصد از منچستر و 15 درصد از لندن را اکنون مسلمانان تشکیل می دهند.

بر اساس گزارش منتشر شده، مسلمانان به دلیل احساس وظیفه مدنی که ناشی از ایمان اسلامی آنهاست به مشارکت در جامعه مدنی سوق داده شده اند.

مسلمانان می دانند که ایمانشان از آنها می خواهد تا به جوامع و همسایگان خود از همه ادیان خدمت کنند.

علاوه بر این، مطالعات نشان داده است که جمعیت مسلمان تعهد خود را به ایمان به میزان بیشتری نسبت به دیگر افراد جامعه حفظ می کند.

برای مسلمانان ارزشمند است که انگیزه ای مبتنی بر ایمان برای خدمت به کل بشریت داشته باشند.

بنابراین هرگونه رویکردی که به دنبال به حاشیه راندن ایمان از حوزه عمومی باشد می تواند ناخواسته منجر به حاشیه راندن صداهایی شود که سهم زیادی در فضاهای جامعه مدنی دارند.

این در حالی است که مسلمانان می توانند گفتگو درباره ماهیت جامعه مدنی و زندگی عمومی را در چشم‌انداز اجتماعی-فرهنگی متنوع‌تر گسترش دهند.