شکاری مسئول برگزاری این بازارچه گفت: هدف از برپایی بازارچه خیریه توانخواهان توانمندی های توانخواهان در بخش های صنایع دستی، پوشاک و صنایع غذایی هنر‌های دستی است .

وی افزود :علاقمندان می‌توانند تا ۲۹ آذر از این بازارچه ۲۵ غرفه ای بازدید کنند.