اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

شما با ثبت نام و ارسال فرمهای سفارش و پشتیبانی در سایت موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان اطلاعات خصوصی خود از قبیل نام، نشانی، نشانی الکترونیک و … را در اختیار موسسه قرار می دهید.
پس از ورود به سایت موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان شما یک کاربر ناشناخته نیستید و اطلاعات مربوط به استفاده شما از خدمات، نگهداری می گردد. این اطلاعات شامل حمایت ها و تراکنشها، اطلاعات فردی و مانند آن بوده ولی محدود به این موارد نیست.
موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان کلیه تراکنش های شما از جمله تراکنش های مالی را جمع آوری و نگهداری می کند.
موسسه به صورت خودکار پس از ورود شما به سایت موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان اطلاعاتی از قبیل IP شما، اطلاعات کوکی های موسسه و صفحاتی که مشاهده می کنید را جمع آوری و نگهداری می کند.
موسسه از این اطلاعات در راستای بعضی از مقاصد از قبیل ارتقاء خدمات، تهیه محتوای مناسب، برنامه های تبلیغاتی و مانند آن استفاده می کند.
موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان اطلاعات شما را اجاره نمی دهد، نمی فروشد و به اشتراک نمی گذارد به جز در موارد زیر:
در صورت تخطی شما از قوانین شرایط و ضوابط، و در صورت وجود شاکی خصوصی نسبت به عملکرد شما، اطلاعات شما در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد.
در صورتی که مراجع قضایی اطلاعات شما را –به هر دلیلی- از موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان بخواهند این اطلاعات در اختیار ایشان قرار می گیرد.
سایت موسسه ممکن است بر روی کامپیوتر شما کوکی ذخیره کرده و در مراجعات بعدی شما به سایت باران مهر از آن استفاده کند.

راه های ارتباط با ما

025-32908112

قم بلوار امین کوچه 19 پلاک 26

info@baranmehr.com 

خبرنامه

آخرین اخبار و به روز رسانی را دریافت کنید

ارتباط با ما

©تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بنیاد باران مهر و عاطفه است.